Ласкаво просимо до Gyre!

 

Будь ласка, уважно прочитайте Умови надання послуг (далі — Умови), перш ніж погодитись із ними, а також іншими умовами та політикою, включеними в ці Умови шляхом посилання.

 

Електронний варіант Умов розміщений в Особистому кабінеті. Умови востаннє оновлено 31.08.2023 р.

 

Без згоди дотримуватися цих Умов ви не зможете користуватися Послугами.

 

Використовуючи Gyre, ви підтверджуєте, що прочитали й погоджуєтесь з Умовами використання YouTube.

 

REST & VEST LLC (далі — Компанія) — сторона, яка надає описані нижче Послуги відповідно до цих Умов. Компанія діє відповідно до законодавства Об’єднаних Арабських Еміратів і зареєстрована за адресою: Sharjah Media City (Shams), P.O. Box 9380, Sharjah, United Arab Emirates.

 

Користувач (ви) — особа, яка отримує доступ до Послуг Компанії.

 

Беручи до уваги ці Умови, ви: (a) підтверджуєте, що вам виповнилося принаймні 18 років, або ви повинні мати дозвіл своїх батьків або законного опікуна на виконання цих Умов; (b) якщо ви реєструєтесь як Користувач або іншим чином використовуєте Послуги від імені компанії, ви підтверджуєте, що маєте належні права та повноваження і компанія погодилася з Умовами.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Програмне забезпечення — програмне забезпечення Gyre, розміщене на Вебсайті, доступ до якого надається Компанією Користувачеві на підставі цих Умов відповідно до Підписки, обраної ним.
  2. Контент — результат інтелектуальної діяльності — об’єкти авторського права та/або суміжних прав: аудіовізуальні твори, фонограми, музичні твори та інші матеріали, а також фрагменти будь-яких творів і матеріалів, які Користувач завантажує та/або створює в процесі використання Послуги.
  3. Платформа — програмно-технічний комплекс, призначений для зберігання, відтворення та розповсюдження Контенту, розміщення в ньому реклами та збору статистичної інформації, а також надання можливості використання Контенту відповідно до Умов надання послуг. 
  4. Баланс — це віртуальний рахунок Користувача у Програмному забезпечені, який можна поповнювати трьома способами: банківськими картками, PayPal та криптовалютою. Баланс призначений тільки для оплати Послуг у Програмному забезпеченні. Виведення та повернення витрачених коштів з Балансу на банківську картку, інші рахунки Користувача або третіх осіб є неможливим.
 2. ПОСЛУГИ, ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
  1. Відповідно до цих Умов Компанія надає Користувачеві інфраструктуру для розміщення, послуги обробки даних, пов’язані з доступом до Програмного забезпечення, за допомогою яких Користувач може обробляти Контент, а також розміщувати оброблений Контент на Платформі (далі разом з Програмним забезпеченням — Послуги).
  2. Щоб користуватися Послугами, ви повинні зареєструвати Обліковий запис через Програмне забезпечення. Реєструючи Обліковий запис, ви погоджуєтесь: (a) надавати точну, актуальну та повну інформацію, яка може знадобитися в будь-яких реєстраційних формах у Програмному забезпеченні, включно з даними обраного вами платіжного інструменту (Реєстраційні дані); (b) підтримувати безпеку вашого пароля; (c) підтримувати та оперативно оновлювати Реєстраційні дані та будь-яку іншу інформацію, яку ви надаєте в Програмному забезпеченні, і підтримувати її точною, актуальною та повною; (d) приймати всі ризики несанкціонованого доступу до Реєстраційних даних та будь-якої іншої інформації, яку ви надаєте в Програмному забезпеченні. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, завдані вам через невиконання вами цього зобов’язання. Ви несете відповідальність за всі дії у своєму Обліковому записі.
  3. Компанія має право без укладення окремих договорів залучати третіх осіб виключно для надання Послуг відповідно до цих Умов.
  4. Використовуючи Послуги Компанії, ви підтверджуєте, що ознайомлені з Політикою конфіденційності Компанії та погоджуєтеся з нею. Якщо не згодні з Політикою конфіденційності, ви не можете користуватися Послугами Компанії.
 3. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Відповідно до цих Умов на весь період користування Послугами Компанія надає Користувачеві обмежену, невиключну, без права передачі та з можливістю дострокового відкликання ліцензію на використання Програмного забезпечення відповідно до її функціонального призначення для отримання доступу до нього з метою використання Послуг.
  2. За винятком випадків, прямо дозволених цими Умовами, (a) Користувач не має права створювати або поширювати копії Програмного забезпечення; (b) Користувач не має права змінювати, комбінувати, адаптувати чи перекладати Програмне забезпечення, а також декомпілювати, розбирати, реконструювати чи іншим чином перетворювати Програмне забезпечення у форму, зрозумілу людині; (c) Користувач не має права здавати Програмне забезпечення в оренду, лізинг, розміщувати чи субліцензувати; (d) Користувач не має права створювати похідні роботи на основі Програмного забезпечення.
  3. Користувач зберігає всі права інтелектуальної власності на Контент, щодо якого надаються Послуги. Ніщо в цих Умовах не повинно тлумачитися як передача права власності на Контент Компанії або будь-якій третій стороні.
  4. За винятком випадків, прямо зазначених у цих Умовах, усі права інтелектуальної власності залишаються за відповідними власниками.
  5. Обробка Контенту Користувачем і його розміщення на Платформі за допомогою Послуг є використанням Контенту виключно Користувачем. У цьому випадку Компанія не використовує Контент, а отже, для будь-яких дій, що здійснюються з Контентом Користувачем за допомогою Послуг, не потрібно отримувати ліцензію від Користувача Компанією, і Користувач не має і не матиме жодних претензій з цього приводу.
 4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Користувач підтверджує та гарантує правильність Реєстраційних даних, наданих ним у Програмному забезпеченні, та їхню відповідність паспорту та/або іншим реєстраційним документам.
  2. Користувач гарантує правильність цих документів і несе персональну відповідальність за підтримання актуальності даних обраного платіжного інструменту, який він вказує в Програмному забезпеченні для оплати Послуг.
  3. Користувач зобов’язаний і самостійно сплачує податки й комісії, які з’являються у нього у зв’язку з цими Умовами.
  4. Кожна зі Сторін гарантує, що не вживатиме жодних заходів, які завдадуть шкоди діловій репутації іншої Сторони.
  5. Користувач гарантує, що у разі виникнення претензій або спорів щодо порушення прав третіх осіб у зв’язку з використанням Послуг Компанії зобов’язується самостійно та власним коштом врегулювати претензії або претензії третіх осіб протягом не більше 30 (тридцяти) календарних днів та здійснити всі необхідні дії, що виключають виникнення збитків або витрат з боку Компанії.
  6. Користувач зобов’язується відшкодувати витрати та збитки, понесені Компанією в результаті врегулювання претензій або позовів, що виникли внаслідок порушення Користувачем гарантій цих Умов.
  7. Користувач гарантує, що не вживатиме жодних дій для порушення функціональності Програмного забезпечення, Вебсайту чи іншої інфраструктури програмного та апаратного забезпечення Компанії.
  8. За винятком випадків, викладених у цих Умовах, Програмне забезпечення надається Користувачеві на умовах “як є”, без будь-яких гарантій з боку Компанії, явних чи неявних. Компанія може вирішити змінити, призупинити або припинити надання Послуг у будь-який час. Компанія прямо відмовляється від будь-яких інших гарантій, явних або непрямих, включно з непрямими гарантіями комерційної вигоди, придатністю для певної мети, правом власності та непорушенням, якщо інше не зазначено в Умовах. Компанія не гарантує, що Програмне забезпечення буде без помилок або працюватиме без перебоїв.
  9. Компанія надає Послуги по моделі Software as a Service (SaaS). У зв’язку з цим Програмне забезпечення частково залежить від послуг (ресурсів) наданих третіми особами. Під час виявлення помилок у Програмному забезпеченні з вини сервісів, які надаються третіми особами і використовуються Компанією для надання Послуг, Компанія залишає за собою право з’ясувати причину помилки/помилок, повідомити Користувача та дати відповідь Користувачу на надіслані Користувачем питання протягом 24 годин після виявлення помилки, а також зв’язатися з представниками ресурсів, які надаються третіми особами для з’ясування причин і усунення помилок. Однак, Компанія не несе жодної відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб (в тому числі осіб, сервіси яких використовуються Компанією), які можуть призвести до помилок у роботі Програмного забезпечення.
  10. За жодних обставин Компанія не несе відповідальності перед іншою стороною за будь-якими претензіями щодо: (а) відшкодування непрямих збитків, (б) компенсації за втрачену вигоду, очікуваний дохід, шкоду, заподіяну діловій репутації, (в) відшкодування штрафів у зв’язку з обтяжливими обставинами або у разі відшкодування штрафних збитків, якими б вони не були; у кожному конкретному випадку щодо Послуг.
  11. Ви погоджуєтеся відшкодувати будь-які збитки, які можуть бути завдані Компанії в результаті порушення вами Умов. Ви несете повну відповідальність за будь-яке порушення вами цих Умов.
  12. Компанія використовує послуги API-платформ, отже, використовуючи Контент Платформи, ви погоджуєтеся дотримуватися Умов використання послуг та Політики конфіденційності Платформи. Платформа може час від часу оновлювати свої Умови використання послуг та Політику конфіденційності. Компанія заохочує вас регулярно переглядати Умови використання послуг та Політику конфіденційності Платформи.
 5. ПІДПИСКА, ПРОБНИЙ ПЕРІОД ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
  1. Реєструючи у нас Обліковий запис, ви стаєте Абонентом із доступом до використання певних Послуг (далі — Підписка). Кожна Підписка, а також права та привілеї, надані кожному підписнику, є особистими та не підлягають передачі.
  2. З моменту реєстрації Облікового запису ви отримуєте доступ до Послуг на умовах Пробної підписки протягом 7 (семи) календарних днів (Пробний період).
  3. Користувач ознайомлений і погоджується з тим, що протягом Пробного періоду Компанія має право розміщувати на Контенті Користувача, який транслюється, інформацію про те, що трансляція здійснюється за допомогою сервісу Gyre.pro.
  4. Під час реєстрації Облікового запису ви вказуєте дані для обраного вами платіжного інструменту. Таким чином, ви погоджуєтеся з тим, що Компанія може автоматично почати стягувати з вас плату за підписку в перший день після закінчення Пробного періоду на регулярній місячній основі або в будь-який інший проміжок часу, про який Компанія повідомить заздалегідь.
  5. Користувач може налаштувати оплату за Послуги за допомогою банківської картки або Балансу. 
  6. Для клієнтів Європейської економічної зони ваш банк може вимагати аутентифікації оригінальної покупки за допомогою пароля, одноразового коду, надісланого на номер мобільного телефону, або біометричної ідентифікації. Після аутентифікації ви також дозволяєте Компанії стягувати з вашого способу оплати кошти за додаткові покупки, не надаючи нам жодних додаткових відомостей про оплату чи інших інструкцій (тобто Компанія ініціюватиме майбутні платежі протягом терміну дії Підписки). Додаткові покупки можуть бути включені, коли Компанія автоматично стягує плату з вашого способу оплати у зв’язку з періодичною підпискою або коли ви додаєте або змінюєте підписку чи тариф.
  7. Якщо ви купуєте Підписку, зі вказаного вами платіжного інструменту автоматично стягуватиметься плата за Послуги та податки на початку кожного періоду Підписки за відповідний період. Щоб уникнути стягнення відповідної суми в наступному періоді, скасуйте Підписку до дати поновлення. Щоб скасувати Підписку на Послуги, дотримуйтесь інструкцій за посиланням www.gyre.pro.
  8. Плата за Підписку, яку компанія стягує з вас, відповідатиме ціні, вказаній у доданому тарифі. Компанія залишає за собою право змінювати ціни на Підписку в будь-який час.
  9. Ви можете оплатити Підписку лише за допомогою кредитної або дебетової картки. Компанія стягне з вашої кредитної або дебетової картки кошти за першу Підписку в день обробки вашого замовлення. Після того як з вашої кредитної або дебетової картки буде стягнуто першу плату за Підписку, ви отримаєте електронний лист із підтвердженням та сповіщенням про можливість доступу до частин Послуги, доступних лише для підписки.
  10. Ви несете відповідальність за сплату будь-яких податків у зв’язку з вашою Підпискою. Ви дозволяєте Компанії стягувати з вашої кредитної чи дебетової картки будь-які відповідні податки.
  11. Компанія має право зберігати платіжні реквізити та продовжувати стягувати кошти з вашого платіжного інструменту (наприклад, банківської картки) навіть після закінчення терміну дії такого інструменту, щоб уникнути перерв у наданні Послуг, а також використовувати такий платіжний інструмент для оплати інших послуг, які ви бажаєте придбати.
  12. Ви погоджуєтесь сплачувати всі відповідні збори, пов’язані з використанням вами Послуг. Компанія може призупинити або припинити дію вашого облікового запису та/або доступу до Послуг, якщо ваш платіж затримується та/або запропонований вами спосіб оплати (наприклад, кредитна або дебетова картка) не може бути оброблений.
  13. На будь-якому терміні користування Послугами за обраною Підпискою ви можете перейти на тариф, який включатиме більшу кількість Послуг. При зміні тарифу Користувач зобов’язаний завчасно подбати про збереження важливих даних, оскільки при переході на новий тариф Компанія може надавати Користувачу дисковий простір на новому сервері, що призведе до видалення даних Користувача з попереднього серверу. Якщо при зміні тарифу у Користувача залишається невикористаний оплачений час користування Послугами за діючим тарифом, Компанія конвертує невикористаний Користувачем час підписки у грошовий еквівалент та зарахує ці кошти в рахунок оплати Користувачем Послуг за новим тарифом. Враховуючи те, що розширення можливостей Користувача за новим тарифом потребує додаткового часу, а також беручи до уваги можливу різницю у часових поясах, Компанія додає до кількості днів, протягом яких Користувач користувався підпискою за попереднім (до зміни) тарифом 1 (одну) добу, оплата якої відбувається згідно умов тарифу, з якого переходить Користувач.  
  14. Ви можете будь-коли подати запит на скасування Підписки, звернувшись до служби підтримки клієнтів. Якщо ви подаєте запит на скасування Підписки протягом 14 днів після здійснення платежу, повна сума платежу буде повернена за умови, що загальна тривалість усіх трансляцій в Обліковому записі становить менш як 10 годин на момент подання вашого запиту на повернення коштів. Якщо ви скасуєте Підписку через 14 днів, кошти не повертаються і ваші послуги триватимуть до кінця періоду Підписки.
  15. Якщо ви хочете подати запит на відшкодування, зв’яжіться з нами за адресою [email protected]. Ваш запит має бути надіслано з електронної адреси облікового запису, який здійснив покупку, і має містити: (а) номер рахунку, за який ви хочете отримати відшкодування, (b) детальний опис причин повернення. Зазвичай компанія обробляє запити на відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів.
  16. Компанія залишає за собою право заблокувати ваш Обліковий запис, відмовити у відшкодуванні або запропонувати подальше надання Послуг, якщо ви подасте повторні запити на відшкодування та/або вимагатимете відшкодування платежу за постійне використання Послуги.
 6. ІНШІ УМОВИ
  1. Використовуючи Послуги, ви погоджуєтесь отримувати електронні листи від Компанії. Ці електронні листи можуть містити інформацію про операції та іншу інформацію, пов’язану з Послугами. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-які сповіщення, розголошення чи інші повідомлення, які Компанія надсилає вам в електронному вигляді, відповідатимуть будь-яким юридичним вимогам щодо зв’язку, зокрема тому, що такі повідомлення мають бути в письмовій формі.
  2. Компанія має право в односторонньому порядку передати третій особі всі права та обов’язки за цими Умовами, в тому числі шляхом заміни сторони, що надає Послуги.
  3. Компанія має право в односторонньому порядку вносити зміни до цих Умов. Ці зміни публікуються Компанією на Вебсайті шляхом розміщення нової версії Умов. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту розміщення на Вебсайті.
  4. Якщо Користувач не згоден з новою редакцією Умов, він не може користуватися Послугами. Якщо Користувач продовжує користуватися Послугами після розміщення нової редакції Умов на Вебсайті, це означає, що Користувач погоджується із внесеними змінами та Умовами.
  5. Користувач зобов’язується самостійно відстежувати та вивчати всі зміни та доповнення до цих Умов, розміщених на Сайті.
  6. Ви та Компанія погоджуєтесь, що будь-які суперечки регулюються виключно законодавством Об’єднаних Арабських Еміратів без урахування колізійних норм. Ви та Компанія також погоджуєтесь, що будь-які претензії та суперечки можуть вирішуватися виключно в судах Об’єднаних Арабських Еміратів.